• Yangın Merdiveni
 • Yangın Danışmanı
 • Yangın Merdiveni Yönetmeliği
 • Yangın Merdiveni Fiyatları
services

Yangın Danışmanı

    Yangın Danışmanı

 Yangın danışmanlığının kapsamı oldukça geniştir. Bilindiği üzere, binaların yangından korunması ve olası bir yangın riskine karşı gerekli önlemlerin alınması için birbirinden farklı yöntem ve uygulamalar mevcuttur. Ancak teknik çeşitlilikten dolayı, her yöntem her bina için güvenli değildir. Bir binada yangına karşı önlem almak ne kadar gerekli ise, alınacak önlemlerin profesyonel ve güvenilir nitelikte olması da o denli önemlidir. Hem can hem de mal güvenliği açısından büyük önem taşıyan yangın riskine karşı alınacak önlemler öncesinde detaylı bir keşif yapılması şarttır. Doğru uygulama için yapılacak değerlendirmelerin, alanında uzman mesleki eğitim almış kişiler tarafından yapılması da, önlemlerin güvenilirliğini arttırmaktadır. Yangın danışmanlığı, yangından korunmak için uygulanacak tedbirler zincirinin ilk halkasını oluşturur. Binalarda yangın çıktığı anda olayı duyurulması, insanların tahliyesi, doğru yerden doğru tahliye, yangına ilk müdahale, büyüme ve yayılmanın önlenmesi, otomatik ve teknolojik söndürme sistemleri, hangi binada hangi sistemin uygulanacağı ve çevre güvenliğinin sağlanması gibi konuların hepsi, hizmet öncesi verilen danışmanlık hizmetleri kapsamındadır.

Yangın Danışmanlığı

Yangın danışmanlığı hizmeti alınarak binaları gerekli tertibatla donatmak, alınacak önlemlerin amacına uygun işlev göstermesinde büyük rol oynar. Klasik yangın güvenliği mevzuatı, binaların tasarımına göre yeterli derecede yol gösterici olmayabilir. Özellikle son dönemde yapılan modern tasarımlı binalarda uygulanacak yangın sistemleri için profesyonel destek almak akıllıca olacaktır. Yangın danışmanı, binaların konum ve tasarımına göre yangın güvenliği için hangi önlemin alınması gerektiği konusunda alternatif yöntemler önermektedir. Projelerde yangın danışmanlığı hizmeti her zaman avantajlı bir hizmettir. Aslında yangın danışmanlığı denildiğinde akıllara ilk olarak yangın sistemleri ve ekipmanları konusunda uzman kişiler tarafından verilen hizmet gelir. Ancak, yangın danışmanlığı daha da kapsamlı bir hizmeti ifade eder. İlk başta binaların mimarisinde hangi malzemenin kullanıldığı, binaların boşlukları, birbirlerine karşı yakınlıkları, binaların dış cephesi, ısı yalıtımı için kullanılan malzemenin kalitesi ve yanıcı özelliklerine göre sınıflandırılması konusunda yüksek derece mesleki bilgiye sahip olan kişilerdir. Ayrıca, sahip olduğu bilgi ve tecrübelere dayanarak binalarda herhangi bir sebebe bağlı olarak çıkabilecek yangınlar konusunda metot oluşturup yorumlamalar yapan ve önlem alma konusunda en doğru yolu gösteren kişi olma vasfına sahiptirler.

Yangın Danışmanı

Yangının sebepleri çok çeşitli olduğu için, ne zaman ve nerde çıkacağını önceden kestirmek imkansızdır. Bu nedenle eski yeni her binada önlem alınması, hayati bir zorunluluktur. Önlem almak içinse, görünüm ve bütçe faktörlerinden önce sistemin koruyuculuğu ön planda tutulmalıdır. İşinde uzmanlaşmış firmalar tarafından verilen yangın ekipmanları hizmetine, profesyonel yangın danışmanlığı hizmeti de eklenince alınan önlemlerin koruyuculuğu en üst seviyelere çıkmaktadır. Yangın danışmanlığı hizmeti kapsamında ilk olarak binalarda yangın riski belirlenir. Buna bağlı olarak yetkili kişiler tarafından gerekli çözüm önerileri sunulur. Uygulanacak sistem belirlendiğinde gerekli projelendirme yapılır. Önlemler kapsamında tahliye eğitimleri verilir, gerekirse tatbikatlar yapılır. Yangın sistemleri uygulaması sonrası malzeme ve montaj için testler yapılır.

Proje aşaması, uygulama aşaması, uygulama sonrası test ve kontrol aşamasından oluşan danışmanlık hizmetleri, binalarda yangına karşı en doğru önlemin alınmasının temelini oluşturmaktadır. Her binada yangın riski vardır ancak riskin derecesi farklıdır. Bu nedenle evlerde, iş yerlerinde, okullarda, hastanelerde, tüm kurum ve kuruluşlarda yangın risk analizi yapılması ve önlem alınması önce can sonra mal güvenliği için gereklidir. Olası bir yangında oluşabilecek zararı en aza indirmek için detaylı bir analiz, işinde yeterli bilgiye sahip danışmanlar tarafından yapılabilir. Yangın danışmanı adı altında verilen hizmetin amacı genel anlamda, yangınlarda yaşanacak kayıpları en aza indirmek için alınacak önlemleri belirlemektir. Yangın danışmanı, binadaki yerleşimi inşaat aşaması dahil olmak üzere ayrıntılı şekilde inceler. Binanın yapısına ve uygulanan teknik sistemlere göre yangın riskini belirler, müşterilere alınabilecek önlemler konusunda alternatifler sunar. Uygulanacak tertibatta, yangın söndürme çeşitlerinden ikaz ve uyarı sistemlerine kadar tüm aşamaların uluslararası standartlara uygun şekilde raporunu hazırlar. Sonrasında yangın senaryosu hazırlanır. Uygulamada görevli personel, yangın danışmanı tarafından denetlenir. Acil durum planı hazırlanır ve yapılan tatbikatlarla sistemin güvenilirliği test edilir. Yangın danışmanı hizmeti almanın faydalı olduğunu düşünen müşterilere hazırlanan projeyle, üstün kaliteli ve güvenilir önlem alma ayrıcalığı yaşatılır.

Yangın Danışmanlığı Hizmetine Neden İhtiyaç Duyulur?

Yangın danışmanlığı, günümüzde profesyonel yangın ekipmanları firmaları tarafından verilen bir hizmettir. Binalarda uygun fiyatlarla en güvenilir önlemin alınmasındaki etkisi düşünüldüğünde ise, ne kadar gerekli bir hizmet olduğu da açıkça görülmektedir. Yangın danışmanı, ileri derecede mesleki bilgiye sahiptir. Kendi alanında teknolojik gelişmelerin yakından takipçisi olan danışmanlar, müşterilere yangına karşı güvenli bir yaşam imkanı sunduğu gibi, müşterilerini büyük maliyetten de kurtarır. En uygun fiyatla en etkili önlemin alınabilmesi konusunda profesyonel çözümler üretir. Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde raporlar hazırladığından, malzemenin kalitesi, dayanıklılığı ve bakım maliyetleri konusunda da avantajlı sayılabilecek bir hizmet verir.  

Son zamanlarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak büyük oranda değişim gösteren yapı sektöründe, birbirinden farklı malzeme ile çok değişik tasarımda binalar inşa edilmektedir. Bu da, yangın başta olmak üzere çeşitli risklere karşı önlem alma ihtiyacını arttırmaktadır. Ancak yapılarda kullanılan malzeme ve tasarıma uygun olarak, doğru sistemle önlem almak gereklidir. Bu konuda da, ancak alanında uzmanlaşmış bir yangın danışmanı yol gösterici olabilir. Binaların inşaatında kullanılan malzemeler, yangın için alınacak önlemler konusunda da doğrudan belirleyicidir. Binalarda kullanım amacı farklı çeşitli bölümler vardır. Bu bölümlerde nerenin kaçış yolu olarak kullanılacağının bilinmesi, sistemin işlevsel olarak kullanılmasını sağlar. Ayrıca bina içerisindeki insan kapasitesine göre tahliye imkanlarının belirlenmesi de, avantajlıdır.

Binanın şekli ve kullanım amacı farketmeksizin uygulanacak sistem öncesi profesyonel bir mimarlık ve mühendislik çalışması zorunludur. Profesyonel yangın danışmanlığı hizmetinde esas olansa, binanın tümüyle incelenip, uygulanabilecek sistemler konusunda müşterilere seçenekler sunmaktır. Yangın sistemlerinin ilk aşamasından son aşamasına kadar tüm aşamalarda belirleyici rol oynayan danışmanlık hizmeti, öncelikle mimari ve yapısal olarak güvenliğin sağlanmasına yöneliktir. Danışmanlık demek, doğru yöntemle uygun önlemi almak demektir. Gerekli belirlemeler yapılmadan alınan önlemlerin yangın güvenliği konusunda bir etkisi olmadığı gibi, önlem almamakla eşdeğer sonuçlar da doğurabilir. Yangın danışmanlığı için alınacak önlemlerin yöntemini belirleyen hizmetler bütünü de denilebilir. Yangın ekipmanları gibi yangın danışmanı hizmeti de, hafife alınmayacak kadar önemli bir hizmettir ve mesleki açıdan profesyonellik gerektirir. Planlı bir çalışma sistemi için inceleme aşamasıyla başlayan sürecin doğru şekilde yönetilmesi için danışmanlar her daim sahada aktif varlık gösterirler. Personel çalışmasını haberli veya habersiz şekilde denetleyerek hizmet kalitesini arttırırlar. Yapılan tatbikat ve testlerle sistemin güvenilirliği denetlenir. Yangın danışmanlığı, yangın ekipmanları üzerine hizmet veren firmaların kurumsal kimliğine olumlu katkılar sağlar.

Yangın Yönetmeliği’ne uygun şekilde hizmet sağlayan firmalar, yangın danışmanlığı hizmetiyle hem zaman tasarrufu sağlar hem de olabilecek en kaliteli hizmeti verir. Müşteriler için güvenilir etkisi bulunan danışmanlık hizmetinin, firmalar için de sağladığı avantajlar oldukça fazladır. Uluslararası standartlara uygun yangın danışmanlığı hizmeti için firmamız, müşterilerine her daim ayrıcalıklı hizmet sunmaktadır. 0216 621 98 42

services

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi ve  Önlemleri

İşyerlerinin, yaşadığınız sitelerin yangın çıkmaması konusunda yeterli önlemleri alması yasal olarak şarttır.  Yani öncelik her zaman pasif önlemlerde olmalıdır; zira yangın çıktıktan sonra aktif önlemler devreye girecektir. Pasif önlemlerin yeterli hale gelmesi için aşağıdaki soruların cevaplarını vermeli ve şirketinizde lehinize olan düzenlemelere gitmelisiniz:

 • Tüm personeliniz yanma ve yangın, yangın üçgeni konusunda bilgi sahibi midir?
 • Acil durumların koordinasyonu için ekip oluşturdunuz mu? Tatbikatlar yapılarak ekiplerin acil durumlarda ne yapabileceği gözlemlendi mi?
 • Personel yangın cihazlarının üzerindeki etiketleri okumasını ve bu etiketlerin önemini biliyor mu?
 • Yangın cihazları üzerinde yazan dolum tarihi ve son kullanım tarihi ifadeleri personel için neyi ifade etmektedir?
 • Hangi yangın sınıfında hangi cihazlar kullanılmalıdır? Personel bu konuya vakıf mı?
 • Yanma ve yangın nedir? Yangın sınıfları ve alınması gereken önlemler nedir?
 • Yangına müdahale araçları nelerdir? Şirketimizde yeterli sayıda var mıdır?
 • Yangın söndürme araçları nasıl kullanılır?
 • Yangın müdahale ekibi oluşturulmasında doğru kişiler mi seçilmiştir? Yangın konusunda yeterli bilgi edinmişler midir?
 • Yangın eğitimi konusunda uzman bir kurum ya da eğitmenden destek alınmış mıdır?
 • Yangın çıkması durumunda yapılması gerekenler bilinmekte midir?
 • Acil durum konusunda işyerindeki yetki silsilesi bilinmekte midir?
 • Acil durumlarda işyerinden kurtarılacaklar konusunda bilgi sahibi midirler?

 Yangın Durumunda Şirket Personeli Nasıl Hareket Etmelidir? 

Panik olan durumun daha da karmaşık hale gelmesine ve kötüleşmesine neden olmaktadır. Şirket personelinizin acil olan durumlarda sakin olmasını sağlamalısınız. Yangın gibi acil durumlarda şirket personeli, hangi yolları kullanarak nereye gitmesi ve nasıl davranması gerektiğini bilmelidir. Bu da sıklıkla yapılan tatbikatlar ve de eğitimlerle mümkündür. Yangın durumunda, şirket personelinin en yakın alarm sistemine giderek, alarm sistemini devreye alması gerekir. Şirket içinde ağır işiten, alarmı duymayan personel olabilir. O nedenle alarm sisteminden uzak kalan yerlere birinin giderek ‘yangın var’ diye bağırması, acil duruma karşı uzakta çalışanları uyarması gerekecektir. Yangın durumunu, devlet yetkililerine haber vermek gereklidir. Şirket personeli binayı tahliye ederken, hızlı adımlarla, koşmadan hareket etmelidir. Koşmak, kaçmak, panik hali yangından başka yeni tehlikelerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ancak acil durumlarda şirket personelinizin bu bilinçte olması gerekir. Yangın çıktığı durumda, şirkette olan personelin tümü ve ziyaretçilerin ‘acil durum toplanma alanın da toplanması gerekir. Toplanma bölgesinde tüm personelin olduğundan emin olmak için, şirkette olan kişilerin listesi üzerinden gidilerek kontrol yapılmalıdır. Başarı Mühendislik Yangın Güvenlik Firması Yangın Eğitimi için direkt itfaiyeden eğitim almış ve yangın eğitimi verme yetkisine sahip personel ile eğitim vermektedir. 

 Yangın küçük boyutta ise yangın söndürme cihazı ile şirket personelinden biri veya yangın söndürme ekibinden biri kolaylıkla müdahale edebilir. Şirkette mümkünse tüm çalışanların kendine en yakın yangın tüpünün yerini ve yangın tüpünü, yangın hortumunu kullanmayı bilmeleri gerekir. Yangın söndürmede en etkili yöntemlerden biri, yangını kaynağından kesmedir. Diğer etkili bir yöntem ise boğma yöntemidir. Diğer bir yöntem ise, söndürme cihazlarını kullanmaktır. Burada rüzgârın yönü önemli olmaktadır. Kimyasal kuru tozla yangın söndürülürken, alevlere çok fazla yaklaşılmaması ve mutlaka süpürme yönteminin uygulanması gerekecektir.

 Geniş alana yayılan yangınlarda ise, karbondioksitli söndürücülerin kullanılması gerekir. Mührün atılması ve pim çekim işleminden sonra, tüpün yangın yerine doğru çevrilmesi ve tetiğe basılması gerekmektedir. CO22li söndürücülerde gazın çıkış kısmına elin yakın tutulmaması gerekir, gaz soğuk olduğundan soğuk yanması meydana gelebilir. Petrol türevli ve sıvı yangınlar için en ideal olan yangın söndürme sistemi köpüklerdir.  Köpük yanan yerin yüzeyini kapatarak oksijen temasını kesecektir.

Şirket personelinin yangın tipleri ve uygun söndürme maddeleri konusunda bilinç sahibi olmaları için muhakkak yangın eğitimi almaları şarttır. Tüm şirket personelinin eğitim alması, yangın tüpünü tutması, yangın dolabında yer alan hortumu ve yangını söndürme konusunda uygulama yapması sağlanmalıdır.

Yangın Eğitiminin Dayanağı Nedir?

ÇSGB yayınlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ (Madde 8, B bendi) işyerlerinde yangın durumunda müdahale etmesi ve işyerindekilerin tahliyesi için yeterli sayıda kişinin eğitilmesi gerektiğinden bahseder. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” bize, işyerlerinde tatbikat aralığının yılda en az bir kez olması gerektiğinden bahseder. İşyerlerindeki yangın ekibi, kargaşayı önlemesi ve insanların hızlıca hareket etmesini sağlaması bakımından önemli bir yere sahiptir. Çünkü acil durumlarda bir saniye bile önemli olmaktadır.

Yangın eğitimi, teorik bilgi verir, işyerinde yakılan küçük bir ateş ile de yangın tüplerinin kullanılması personele öğretilir. Yangın ve tahliye ekibinin görevi, itfaiye ekibinin şirkete ulaştığı zaman sonlanır. Bundan sonra acil durumun yönetimi itfaiye ekibine devredilir.

 Şirkette Kaç Kişi Yangın Eğitimi Almalıdır?

İşyerinin tehlike sınıfı bu konuda belirleyici olmaktadır. İlgili Yönetmeliğe göre; çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli sınıflı işyerlerinde sırasıyla 30-40-50 kişide bir kişi yangınla mücadele, tahliye, arama-kurtarma konularında eğitim almış olmalıdır.

Sadece bir kere konu ile ilgili eğitim almak, yasal gereklilikleri karşılamak açısından yeterli olmakla birlikte yeterli değildir. O nedenle belirli aralıklarla eğitimin tekrar edilmesi, öğrenilen bilginin pekiştirilmesi için de sıklıkla tatbikat yapılması şarttır. Şirketler genelde yangın tüplerini yasal şartlar gereği alır ve yerlerine asarlar. Ancak yangın söndürücü tozların son kullanım tarihi vardır. Şirketler son kullanım tarihi geçince yine tüpü doluma gönderirler. Ancak bizim naçizane tavsiyemiz, son kullanım tarihi yaklaşan tüpleri yangın tatbikatları yaparak kullanmanızdır, böylece boşuna gitmemiş olacak hem de acil durumlar için şirket personeliniz yeterli pratiği kazanacaktır. Unutmayın ki, pratikler acil durumla karşı karşıya kalındığında insanların sakinleşmelerini sağlar, ne yapacakları konusunda emin olmalarını sağlar. Tatbikatlarda senaryo çalışması yapılır, kurtarma operasyonlarında ekiplerin birbirleri ile koordinasyonu izlenir, binada mahsur kişi bırakılır, kaç dakikada mahsur kişiyi binadan çıkarabilecekleri izlenir, sedye ve ater kullanımı konusundaki beceri düzeyleri ölçülür.

 Yangın Eğitimi Neleri Kapsar?

 • Tüm personelinizde yangın ve tahliye konularında farkındalık oluşmasına neden olur.
 • İşyerinizde yangının nelerden çıkabileceği konusunda bilinçlenen personel, önleyici önlemler (pasif önlemler) alınmasına yardımcı olur.
 • İşyerinde yangınla ilgili konularda risk ve tehlikeleri kolaylıkla tanımlayabilir hale gelir.
 • Yangın söndürme cihazlarının tipleri ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olur.
 • Yangın esnasında insan davranış şekillerini tanır.
 • Yangın durumunda işyeri acil durum planını algılar ve ona göre davranır.
 • İşyerindeki acil durum ekipleri, birbirleriyle koordine olmayı, işbirliği yapmayı öğrenir. Böylece işyerinde BİZ bilinci oluşur.

Yangın Eğitimi Sonrası Personelinizin Kazanımları Ne Olacaktır?

Şirketiniz personeline yangın eğitimi verdirerek, kişilerde olağanüstü durumlara karşı farkındalık oluşumunu sağlarsınız.

Yangın eğitimi kazanımları;

 • Söndürme maddeleri özelliklerini öğrenirler.
 • İşyerlerindeki acil durum toplanma bölgesinin neresi olduğunu öğrenirler.
 • Yangın sınıflarını ve işyerlerinde çıkabilecek yangın türleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Hangi yangın için ne tür bir söndürücü kullanılması gerektiği konusunda bilinçli olurlar.
 • İşyerlerindeki acil çıkış yolları konusunda bilgili olurlar.
 • Yangın anında nasıl hareket etmesi ve nereyi araması gerektiğini bilirler.
 • Binada yardıma ihtiyacı olan işyeri arkadaşına ne şekilde yardımcı olacağını bilir.
 • Yangın başladığı zaman, öncelikli olarak şalter ve anahtarı kapatması gerektiği konusunda bilinç sahibi olur.
 • Başlangıç aşamasındaki yangını kolaylıkla söndürmek için nasıl hareket etmesi gerektiğini bilir.
 • Yangının evreleri konusunda bilgi sahibi olur.
 • Yangın söndürme cihazlarının bakımı konusunda dikkat etmesi gerekli unsurları öğrenir.
 • Yangın kapısı ve merdivenleri, acil durum koridorları hakkında bilgi sahibi olurlar. 

services

Yangın Senaryosu

       Yangın Senaryosu

Öncelikle senaryo nedir sorusuna bir yanıt bulmak gerekir ise, film, dizi, tiyatro oyunu ve piyes gibi eserlerin gösterildiği ve akışın detaylarını göstermiş olan yazılı bir metindir.

Yangın senaryosu ise, bina yapım aşamasında olduğu sıralarda planlanarak işletileceği dönemlerde olası meydana gelebilecek tüm yangınlarda;

 • İnsanların ufak sayılabilecek zararı dahi görmeden dışarı çıkarılmasını,

 • Binada meydana gelecek maddi hasarın minimum seviyede tutularak atlatılmasını,

 • Çevrenin zarar görmesinin önüne geçilmesini,

 • Binaya iştirak edecek itfaiye ekibinin bina içerisinde rahat bir çalışma alanı sağlayabilecek bütün bileşenlerin bulunmasını,

 • Yangın sonrasında binanın hızlı bir şekilde ilk haline getirilebilmesini,

 • Fiziki açıdan mekanik inşaat, elektrik, mekanik ile işletmenin ortak çalışmasını,

Sağlamaya yönelik ve insanların müdahalesine gerek duyulmayacak bütün sistemlerin ortak koordine edilmesini sağlayacak bir plandır.

   Senaryonun Aşamaları

Yangın senaryosu belirli aşamalar takip edilerek oluşturulması gerekmektedir. Bunlar Planlama, Yapım, Test, İşletmeye Alma, Bakım ve Denetim olarak sıralanmaktadır.

  Planlama

Mimari yangın zorlanması, kaçış ve tahliye yolları, mekanik projelendirilmesi, elektrik projelendirmesi, yangının algılanması ve ihbar sisteminin projelendirilmesi, binadaki işletme planı ve şemasıdır.

Mimari Yangın Zorlanması

Söz konusu olan zorlanma binadaki kullanım amacı gözetilmesi ile bazı durumlar baz alınarak, dış duvarlar, taban, tavan ile kapı ve pencerelin yangın sırasında dayanıklı olmasının yanı sıra yangının mevcut bölge içerisinde kalmasını sağlamaktır.

Söz konusu zorlanmanın tasarımı mimari grup tarafından yapılması sırasında;

 • Yapılacak kaçışların kolaylaştırılması,

 • İşletme aşamasındaki kullanıcıların işlerinin kolay yapılması,

 • Elektrik ile mekanik olan sistemler fonksiyonel açıdan rahat çalışması,

 • Yangın durdurucuları ile mimari yangını önleyici sistemlerin

sağlanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Kaçış – Tahliye Yolları

 • Dışarıya kaçışta kullanılacak kapılar,

 • Yangın merdivenleri,

 • Kaçışlarda kullanılacak yollar ve insan yükü

 • Toplanma merkezleri,

daima doğru bir şekilde planlanmasının doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin tamamı zorunludur.

 Mekanik Projelendirme

Yangın bölgelerine uygun olacak şekilde;

 • Söndürme projeleri,

 • Havalandırma projeleri,

 • Duman tahliye projeleri,

olacak biçimde şekil almalıdır.

 Elektrik Projelendirme

Yangın bölgelerine uyumlu olacak şekilde;

 • Elektrik güç dağıtım projeleri,

 • Asansör projeleri

 • Acil aydınlatma projeleri,

 • Jeneratör ve jeneratörden beslenme projeleri,

 • Acil anons sistemi,

şeklinde olması gerekmektedir.

Yangın Algılama ve İhbar Projelendirmesi

 • Dedektör, buton vb. için algılama projesi,

 • Sesli ve ışıklı uyarı sistemleri,

 • Söndürme sistemi izleme ve kontrol sistemi,

 • Mekanik sistemleri kontrol sistemi,

 • Acil anons, kartlı geçiş, BMS v.b. diğer sistemler ile haberleşme sistemi,

 • Ana anahtar yani usta anahtar sistemi,

Binanın İşletme Plan ve Şeması

 • Burada amaç tamamen binanın kullanılacak şekline göre taşınabilir konumda olan cihazların doğru şekilde yerleşiminin yapılarak insan yüklerinin belirlenişi ve limitlerin aşılmasına neden olacak durumlarında önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

 • Örnek ile açıklamak gerekirse, koridorlarda dolaplar ile dosyaların yer almaması, 25 kişilik toplantı salonu 50 kişi olarak kullanılması gibi durumlardır.

  Yapım

Yangın senaryosu kim tarafından hazırlanır?

 • Yangın danışmanı ya da mühendisi

 • Yapım sırasında eğer bulunuyor ise teknik müdür

 • Mimar

Yangın senaryosu alt çalışanı kimlerdir?

 • Mekanik yüklenicisi

 • Yangın algılama sistemi firması

 • Elektrik yüklenicisi

 Yangına Karşı Genel Koruma Düzenleri

Yangın algılama sisteminde genel çalışmaya ait koşullar ;

 • Kullanılan dedektörlerin herhangi birisinden alarm gelmesi halinde panel üzerinde alarm bilgisi gelmiş olacaktır. Bu bilgi gelmiş olduğunda ise panel herhangi bir fonksiyon yapmaz. Dedektörden gelecek alarm panel üzerinde 180 saniye süre zarfında teyit alınmaz ya da yenilenmez ise bütün siren ve acil anons sistemi ile birlikte senaryo sanki her iki dedektörden alarm almışcasına görevini yerine getirecektir.

 • Yatak odalarında bulunan dedektörlerin herhangi birisinden alarm gelir ise dedektör üzerinde sesli uyarı çalmaya başlayacaktır.

 • Süit ya da birbirine bileşik şekilde duran odada yer alan dedektörde bulunan sesli uyarı çalmaya başlayacaktır.

 • Engelliye ait odada bulunan dedektörden alarm gelmesi halinde yastık altındaki titreşim harekete geçmiş olur.

 • Her iki dedektörden alarm gelmesi halinde panel senaryonun devreye girmesini sağlar. Senaryo hemen alt kısımda belirtilmiştir.

 • Yangın butonlarından alarm gelmesi halinde ise senaryo direkt devreye girmiş olur.

 • Kartlarda bulunan akış anahtarı ya da alarm vanaları üzerinden alarm verilmesi durumunda yangın butonlarındaki gibi bütün senaryo devreye girmiş olur.

 • Yangın pompalarından alarm gelmesi durumunda teknik anlamda alarm değerlendirilmeye alınarak yalnızca panel üzerindeki bilgi kalmış olur. Herhangi bir şekilde senaryo devreye girmediği gibi tekrarla ya da teyit işlemine gerek kalmayacaktır. Hatanın giderilmesine kadar sinyal ekranda kalmaya devam edecektir. Hata sinyalinin gelmesi ve giderilmesi süreleri de silinmemek üzere panelin hafızasında kalmaya devam edecektir. Bu kalma süresi ise paneldeki yetenek ile sınırlıdır.

 • Elektrik odaları içerisinde IT odasında yer alan FM200 gazlı yangın söndürme sistemi lokal bir şekilde çalışmasını yürütmektedir.

 • Çapraz bölge prensibine dayalı şekilde 2 dedektörden ikaz alınması halinde 30 saniye gecikme süresi beklenecek ve beraberinde flaşörler aktif olarak, sürenin bitimiyle birlikte fm200 tüpü aktif olmasıyla birlikte gaz 10 saniye içinde ortama boşalması sağlanacaktır.

 • Söz konusu gecikme süresi dahilince panel üzerinde yer alan iptal tuşuna basılı tutulması ile birlikte sürenin dondurulması sağlanabilir. Farklı bir kişi de yangın el tüplerini kullanarak söndürebilmektedir. Yangın devam ediyor ise iptal butonundan el çekilmesiyle gazın ortama boşalması sağlanmış olur.

 • Dedektörden gelecek ikaz beklenmeden de söndürme butonuna basılmasıyla gazın gecikme süresi beklenmeden ortama boşalması gerekmektedir.

 • Bu aşama sırasında odanın bütün kapılarının kapalı bir şekilde durması gerekmektedir.

 • Söndürme alanında bulunan ilk dedektörden alarm gelmesi durumunda lokal söndürme panelinde merkezi yangın algılama izleme modülünden teknik olarak alarm sinyali merkez yangın algılama paneline gönderilecektir. Bu alarm bilgisi ise teknik alarm olarak değerlendirmeye alınarak yalnız panel üzerinde bilgi olarak kalmaya devam edecektir. Herhangi bir senaryo devreye girmediği gibi teyit ve yenile gibi işlemlere de gerek kalmayacaktır.

 • Mutfak içerisinde yer alan sıcak davlumbazlarda lokal söndürme sistemi yer alacaktır.

 • Söz konusu sistem ise lokal şekilde çalışmasını yürütecektir. Kendi üzerinde yer alan PVC algılama borusu sıcaklık ile erimeye başlayınca gaz/köpük lüleler aracılık ederek tüm ocak üzerine yayılmaya başlayacaktır. Bu aşama sırasında davlumbazların yer aldığı egzoz hattında bulunan damper otomatik bir şekilde kapanmış olacaktır.

 • Mutfak içerisindeki gaz dedektörleri alam vermesi halinde gaz ve elektrik enerjileri de otomatik bir şekilde kesilmiş olur.

 • Klima santrallerinde yer alan kanal tipine sahip duman dedektörleri alam ve arıza durumunda diğer detektörler ile aynı kategoride yer alacaktır.

 • Bütün asansörler yangın alarm halinde zemin kata inmiş olacaktır. Zemin katta yangın çıkması halinde ise birinci katta durmaya başlayacaktır.

 • Acil durum asansörü istenilen katlarda kabin içerisinden kumanda edilmesiyle çıkarılabilmektedir.

 • Yata katlarındaki duman tahliye sistemi aktif olması halinde tahliye damperi normalde kapalı olsa da açık hale gelecek ve dumanın dışarıya tahliyesi sağlanacaktır.

 • Yangın merdiveni basınçlandırma fanlarının merdiven kovanının içerisinde yer alan 2 noktadan fark basınç vericilerin ortalamasını alması ile frekans konvertörlü şekilde çalışma yapılacaktır.

Bütün bu aşamalar göz önünde bulundurulması ile hasarlar minimize edilmiş hale gelecektir.

Hizmetlerimiz

Yangın Merdiveni

İNCELE

Yangın Danışmanlığı

İNCELE

Yangın Tatbikatı

İNCELE

İtfaiye Ruhsatı

İNCELE

Yangın Sprinkler Sistemi

İNCELE

Yangın Kapıları

İNCELE

Yangın Merdiveni Üretimi

İNCELE

Yangın Dolabı ve Tesisatı

İNCELE

Referanslar

Yangın Merdiveni Yangın Merdiveni Yangın Merdiveni Yangın Merdiveni
 • "yangın merdiveni"; "yangın kapısı"; "yangın merdiveni"; "yangın danışmanı "; "yangın merdiveni"; "yangın merdiveni";
 • Yukarı Çık